Beheren en benutten

ondergrond

De ondergrond wordt al jaren benut voor de winning van (drink)water en wint terrein als het gaat om bodemenergie. Bodem­energiesystemen, grondwaterwinningen, bemalingen en saneringen kunnen elkaar op grote afstand beïnvloeden. TTE Consultants ondersteunt bij verkenningen, visies en beleids- en uitvoeringsplannen met be­trekking tot de ondergrond. Afstemming op zowel technisch, organisatorisch als financieel gebied voorkomt knelpunten en leidt vaak tot meerwaarde. Samen­werking tussen bedrijven, opdracht­gevers en adviesbureaus is daarbij cruciaal. TTE Consultants zoekt deze samenwerking ook in haar eigen werk op. De Adviescombinatie Gebiedsgericht Grond­water­beheer (AGGb) is hier een mooi voorbeeld van.

Per situatie bekijken we welke toepassingen, partijen en belangen een rol spelen, waarmee bijna automatische de eerste kansen en knelpunten aan het licht worden gebracht. Via kaarten, custom-made internet­viewers, interactie­ve informatiesystemen, etc. bundelen we de beschikbare informatie en maken deze  op een begrijpelijke manier inzichtelijk en toegankelijk voor betrokkenen. Samen met de betrokkenen gaan we actief aan de slag met de kansen en knelpunten en kiezen daarbij een schaalniveau en vorm (gebiedsgericht grondwaterbeheerplan (GBP), visie op de ondergrond, etc) passend bij het be­treffende vraagstuk. Door tech­nische, organisatorische en financiële kennis en ervaring te combi­neren en samenwerking centraal te stellen, weet TTE Consultants vaak een door­braak te creëren. Onder de knoppen ‘referenties’ en ‘nieuws’ vindt u een aantal voorbeeldprojecten.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer is geen doel op zich maar een instrument, een manier van denken en werken. Gebiedsgericht grondwaterbeheer is niet één oplossing. TTE Consultants heeft samen met 3Dimensies, Bioclear en Witteveen+Bos de Advies­combina­tie Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (AGGb) opgericht. De AGGb koppelt biologische kennis met gevoel voor bestuurlijke vraagstukken, combineert stofgedrag en bodemkennis met technologisch kunnen en verbindt wensen rondom bovengrondse functies met de randvoorwaarden die de ondergrond daaraan stelt. Kortom: de AGGb bundelt (bijna) alle kennis en ervaring met gebiedsgericht grondwaterbeheer in Nederland. Als onderdeel van de AGGb ondersteunt TTE Consultants partijen bij alle vraagstukken op het gebied van GGB: van verkenning tot en met uitvoering (en nazorg).

Referenties

 • Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Veghel

  De AGGb, waaronder TTE Consultants, heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant en in overleg met betrokkenen de mogelijke voor- en nadelen van GGB voor deze bedrijvenlocatie verkent. 

  Lees meer...  
 • Interferentie-gebieden Den Haag

  De gemeente Den Haag heeft TTE Consultants, in samenwerking met Buro Bron, gevraagd haar te ondersteunen bij het vaststellen van de interferentie-gebieden.

  Lees meer...  

Beheren en benutten

ondergrond

De ondergrond wordt al jaren benut voor de winning van (drink)water en wint terrein als het gaat om bodemenergie. Bodem­energiesystemen, grondwaterwinningen, bemalingen en saneringen kunnen elkaar op grote afstand beïnvloeden. TTE Consultants ondersteunt bij verkenningen, visies en beleids- en uitvoeringsplannen met be­trekking tot de ondergrond. Afstemming op zowel technisch, organisatorisch als financieel gebied voorkomt knelpunten en leidt vaak tot meerwaarde. Samen­werking tussen bedrijven, opdracht­gevers en adviesbureaus is daarbij cruciaal. TTE Consultants zoekt deze samenwerking ook in haar eigen werk op. De Adviescombinatie Gebiedsgericht Grond­water­beheer (AGGb) is hier een mooi voorbeeld van.

Per situatie bekijken we welke toepassingen, partijen en belangen een rol spelen, waarmee bijna automatische de eerste kansen en knelpunten aan het licht worden gebracht. Via kaarten, custom-made internet­viewers, interactie­ve informatiesystemen, etc. bundelen we de beschikbare informatie en maken deze  op een begrijpelijke manier inzichtelijk en toegankelijk voor betrokkenen. Samen met de betrokkenen gaan we actief aan de slag met de kansen en knelpunten en kiezen daarbij een schaalniveau en vorm (gebiedsgericht grondwaterbeheerplan (GBP), visie op de ondergrond, etc) passend bij het be­treffende vraagstuk. Door tech­nische, organisatorische en financiële kennis en ervaring te combi­neren en samenwerking centraal te stellen, weet TTE Consultants vaak een door­braak te creëren. Onder de knoppen ‘referenties’ en ‘nieuws’ vindt u een aantal voorbeeldprojecten.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer is geen doel op zich maar een instrument, een manier van denken en werken. Gebiedsgericht grondwaterbeheer is niet één oplossing. TTE Consultants heeft samen met 3Dimensies, Bioclear en Witteveen+Bos de Advies­combina­tie Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (AGGb) opgericht. De AGGb koppelt biologische kennis met gevoel voor bestuurlijke vraagstukken, combineert stofgedrag en bodemkennis met technologisch kunnen en verbindt wensen rondom bovengrondse functies met de randvoorwaarden die de ondergrond daaraan stelt. Kortom: de AGGb bundelt (bijna) alle kennis en ervaring met gebiedsgericht grondwaterbeheer in Nederland. Als onderdeel van de AGGb ondersteunt TTE Consultants partijen bij alle vraagstukken op het gebied van GGB: van verkenning tot en met uitvoering (en nazorg).

Referenties

 • Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Veghel

  De AGGb, waaronder TTE Consultants, heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant en in overleg met betrokkenen de mogelijke voor- en nadelen van GGB voor deze bedrijvenlocatie verkent. 

  Lees meer...  
 • Interferentie-gebieden Den Haag

  De gemeente Den Haag heeft TTE Consultants, in samenwerking met Buro Bron, gevraagd haar te ondersteunen bij het vaststellen van de interferentie-gebieden.

  Lees meer...