Functie

Projectmedewerker

 

Expertisegebieden

Gebiedsontwikkeling, Beheren en benutten

 

Contact

T 0570-665070
M 06 - 34874111
E osinga@engineers.nl
LinkedIn Juul Osinga

 

Opleiding en Loopbaan

Juul studeerde planologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Na zijn afstudeeronderzoek 'verbinden van boven- en ondergrond' is Juul in 2012 in dienst getreden bij TTE Consultants. In projecten legt Juul de verbinding tussen onder- en bovengrond. De focus ligt daarbij op de beleidsmatige aspecten van gebiedsgericht grondwaterbeheer en de integrale benadering van ruimtelijke aspecten in de omgevingswet. Als voorzitter van het netwerk Jong leefomgeving geeft hij vorm aan de ‘ruimtelijke adviseur van de toekomst’.

Buiten werktijd is Juul captain van een sloeproeiteam. Juul is een groot muziekliefhebber (al is er op dit vlak binnen TTE sprake van een generatiekloof).

  

juul-osinga

Functie

Projectmedewerker

 

Expertisegebieden

Gebiedsontwikkeling, Beheren en benutten

 

Contact

T 0570-665070
M 06 - 34874111
E osinga@engineers.nl
LinkedIn Juul Osinga

 

Opleiding en Loopbaan

Juul studeerde planologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Na zijn afstudeeronderzoek 'verbinden van boven- en ondergrond' is Juul in 2012 in dienst getreden bij TTE Consultants. In projecten legt Juul de verbinding tussen onder- en bovengrond. De focus ligt daarbij op de beleidsmatige aspecten van gebiedsgericht grondwaterbeheer en de integrale benadering van ruimtelijke aspecten in de omgevingswet. Als voorzitter van het netwerk Jong leefomgeving geeft hij vorm aan de ‘ruimtelijke adviseur van de toekomst’.

Buiten werktijd is Juul captain van een sloeproeiteam. Juul is een groot muziekliefhebber (al is er op dit vlak binnen TTE sprake van een generatiekloof).

  

juul-osinga