...medewerkers...

Team

TTE Consultants werkt aan de inrichting van het toekomstige Nederland. Graag stellen we ons team aan u voor.

Aiko Hensums

Aiko Hensums

Aiko studeerde aan de HBCS Velp en was in 1999 medeoprichter van The Three Engineers.

Aiko ondersteunt als projectleider onze opdrachtgevers bij, vooral complexe, bodemtrajecten die in uitvoering gaan. Als directeur is Aiko verantwoordelijk voor algemene zaken bij TTE Consultants.

Aiko is ook een enthousiast voetbaltrainer en bestuurslid van een voetbalvereniging

Arne Alphenaar

Arne studeerde milieutechnologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en promoveerde op de zuivering van industrieel afvalwater. Sinds 2002 is hij mede eigenaar van TTE Consultants.

Als senior adviseur vormt Arne vaak de schakel tussen innovatie en implementatie. Beleid en communicatie vormen in deze projecten een belangrijk aandachtspunt. Binnen de directie is Arne verantwoordelijk voor marketing en acquisitie.

Als voorzitter en trainer bij de Deventer ijsclub praat Arne zo veel over schaatsen dat zijn eigen techniek er onder lijdt. Als wedstrijdschaatser moet hij het vooral van uithoudingsvermogen hebben. de vakanties brengen hem bijna altijd naar de bergen.

Arthur van de Velde

Arthur van de Velde

Arthur studeerde civiele techniek in Delft. In 1999 is hij medeoprichter van The Three Engineers.

Als procesmanager kiest Arthur voor een pragmatische aanpak. Na een nauwgezette toetsing van uitgangspunten en aannames bewaakt hij als generalist de rode lijn van complexe projecten. Binnen de directie is Arthur verantwoordelijk voor planning en kwaliteitsborging.

Ook op het voetbalveld kiest hij voor een robuuste, zakelijke aanpak. Als verdediger én als penningmeester van zijn club. Trouw Ajax supporter als hij is koopt hij geen seizoenskaart mee. De ervaring leert dat ze dan kampioen worden

Bert Baan

Bert Baan

Pm tekst nog worden geschreven

Gerben van der Sterren

Gerben van der Sterren

Gerben is als chemisch technoloog afgestudeerd aan de Universiteit Twente. Sinds 2016 is Gerben mede eigenaar van TTE.

Als toonaangevende specialist op het gebied van olie en teerverontreiniging is Gerben inhoudelijk nauw betrokken bij een groot aantal saneringsprojecten. Als projectmanager ondersteunt hij overheden en aannemers bij complexe saneringen, gebiedsontwikkeling, contracten en risicomanagement. Daarnaast is hij vaak betrokken bij het vaststellen van de milieukosten bij de overdracht van locaties.

Ook in zijn vrije tijd combineert Gerben proces en techniek. Als voorzitter bestuurt hij de sloeproeivereniging van Deventer. Als sportman sleurt hij z’n boot zo snel mogelijk terug naar café de Heks.

Harriƫt Euving

Harriët Euving

Na haar secretaresseopleiding in Groningen heeft Harriët gewerkt bij de adviesbureaus Van Limborgh, Oranjewoud en Arcadis.

Als managementassistent is Harriet verantwoordelijk voor de project- en financiële administratie bij TTE Consultants. Daarnaast runt zij het secretariaat.

Ook in haar vrije tijd blijft ze regelen, als vrijwilliger bij Sportclub Deventer. Als de tijd (en vooral het weer) het toelaat, probeert ze haar conditie op peil te houden met hardlopen.

Juul Osinga

Juul Osinga

Juul studeerde planologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Na zijn afstudeeronderzoek 'verbinden van boven- en ondergrond' is Juul in 2012 in dienst getreden bij TTE Consultants. In projecten legt Juul de verbinding tussen onder- en bovengrond. De focus ligt daarbij op de beleidsmatige aspecten van gebiedsgericht grondwaterbeheer en de integrale benadering van ruimtelijke aspecten in de omgevingswet. Als voorzitter van het netwerk Jong leefomgeving geeft hij vorm aan de ‘ruimtelijke adviseur van de toekomst’.

Buiten werktijd is Juul captain van een sloeproeiteam. Juul is een groot muziekliefhebber (al is er op dit vlak binnen TTE sprake van een generatiekloof).

Katja Buijs

Katja Buijs

Katja studeerde Land- en Watermanagement aan Van Hall Larenstein te Velp en is afgestudeerd op de maatschappelijke kosten en baten van omgangsmethodieken voor verontreinigingen in waterwingebieden.

Als tuinier met specifieke belangstelling voor biodynamische landbouw heeft de bodem ook buiten werktijd haar aandacht. Vaak neemt ze (letterlijk) afstand van de ondergrond. Als sportklimmer zoekt ze het in het verticale vlak en ook als zeilster schrikt ze er niet voor terug om naar het topje van de mast te klimmen.

Ko Hage

Ko Hage

Ko is als Wageningse bioprocestechnoloog gepromoveerd op de biologische afbraak van chloorhoudende oplosmiddelen.

Vanuit zijn achtergrond werkt Ko uiteraard aan projecten waar biologische afbraak een rol speelt. De focus ligt echter bij integraal saneringsadvies in het kader van transacties en advisering rond bodemenergie.

Als (bijna) professioneel fotograaf heeft Ko ook in zijn vrije tijd staat een scherpe visie op de omgeving.

Theo Bussink

Theo Bussink

Theo studeerde Milieutechnologie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Vanaf zijn afstuderen in 1996 heeft hij vanuit verschillende rollen gewerkt aan bodemprojecten met een sterke focus op (oude) bedrijfsterreinen, (haven)infrastructuur en spoorzones. Theo ondersteunt en adviseert opdrachtgevers bij bodemprojecten op alle aspecten met een scherp oog voor de projectomgeving in de breedste zin van het woord.

In zijn vrije tijd realiseert hij graag zijn eigen bouwprojecten.

Back to Top