Legal

legalheader

Als expert op het gebied van de ondergrond kunnen we als geen ander ondersteunen bij conflicten die te maken heb­ben met (verontreinigde) grond of grondwater. Niet alleen het wettelijk kader rond bodemverontreiniging, maar ook de manier waarop men over bodem­ver­ontreiniging denkt is aan ver­andering onderhevig. Deze veranderingen leiden meer dan eens tot discussies rond de inter­pretatie van data, wet- en regelgeving of contract­en. TTE Consultants ondersteunt partijen bij het op­los­sen van conflicten rondom aansprakelijkheid, transacties, contracten, bestuur en interpretatie van beleid.

TTE Consultants kent de ontwikkelingen van de wet- en regelgeving als geen ander en beschikt over een netwerk van ervaren bodemjuristen en advocaten. Met jarenlange technische, bestuurlijke en ju­ridische ervaring kunnen we als geen ander doordringen tot het probleem achter het geschil, kunnen we feiten van fictie scheiden. Een gedegen probleemanalyse is de sleutel tot een effectieve oplos­sing. Met ruime kennis en ervaring op het gebied van Geo-ICT zorgen we daarbij voor duidelijke en toe­gankelijke informatie o.a. in de vorm van kaartmateriaal. TTE Consultants analyseert snel en rapporteert  helder. Onze technische en beleidsmatige kennis en effectieve communicatie is van grote waarde bij de acceptatie van de oplossing door het bevoegd gezag.

Partijen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een bodemverontreiniging. Bij de verkoop van een verontreinigd terrein kunnen geschillen ontstaan over saneringskosten, risico’s of interpretatie van de vergunningen. Door veranderingen in de bodemwereld en de opkomst van inno­va­tie­ve con­tract- en aanbestedingsvormen, lopen verwachtingen en mogelijkheden vaak sterk uit­een. Bestuur­ders krijgen te maken met gevoelige dossiers (boze burgers, overschrijding van budgetten, calamitei­ten) en het bodembeleid vormt vaak onderwerp van discussie. De aanleiding ligt vaak in verschillen in interpretatie, de onderwerpen zijn divers. TTE Consultants heeft al vele partijen ondersteunt. Onder de knoppen ‘referenties’ en ‘nieuws’ vindt u een aantal voorbeelden.

Referenties

 • Creëren bestuurlijke ruimte

  TTE Legal interpreteert voornemens, beschikkingen en besluiten. Door uitgangssituaties en doelstellingen te actualiseren, kunnen langlopende saneringsprojecten worden afgesloten of worden vereenvoudigd.

  Lees meer...  
 • Contractwijziging

  Door de snelle veranderingen in de bodemwereld en de opkomst van innovatieve contract- en aanbestedingsvormen, lopen verwachtingen en mogelijkheden vaak sterk uiteen. TTE Legal ondersteunt opdrachtgevers bij bodem- en grondwatergerelateerde geschillen rond transacties en uitvoeringsprojecten.

  Lees meer...  
 • Afronden sanering

  Bij transacties is het juist inschatten van de risico's cruciaal. Discussies rond de interpretatie van de informatie zijn vaak een bron van conflicten. TTE Consultants ondersteunt beschikt over omvangrijke kennis om grond- en grondwaterverontreiniging op de juiste waarde te schatten.

  Lees meer...  
 • Vaststellen herkomst verontreiniging

  TTE Consultants ondersteunt een gemeente bij het bepalen van de herkomst en aansprakelijkheid van een verontreiniging.

  Lees meer...  

Legal

legalheader

Als expert op het gebied van de ondergrond kunnen we als geen ander ondersteunen bij conflicten die te maken heb­ben met (verontreinigde) grond of grondwater. Niet alleen het wettelijk kader rond bodemverontreiniging, maar ook de manier waarop men over bodem­ver­ontreiniging denkt is aan ver­andering onderhevig. Deze veranderingen leiden meer dan eens tot discussies rond de inter­pretatie van data, wet- en regelgeving of contract­en. TTE Consultants ondersteunt partijen bij het op­los­sen van conflicten rondom aansprakelijkheid, transacties, contracten, bestuur en interpretatie van beleid.

TTE Consultants kent de ontwikkelingen van de wet- en regelgeving als geen ander en beschikt over een netwerk van ervaren bodemjuristen en advocaten. Met jarenlange technische, bestuurlijke en ju­ridische ervaring kunnen we als geen ander doordringen tot het probleem achter het geschil, kunnen we feiten van fictie scheiden. Een gedegen probleemanalyse is de sleutel tot een effectieve oplos­sing. Met ruime kennis en ervaring op het gebied van Geo-ICT zorgen we daarbij voor duidelijke en toe­gankelijke informatie o.a. in de vorm van kaartmateriaal. TTE Consultants analyseert snel en rapporteert  helder. Onze technische en beleidsmatige kennis en effectieve communicatie is van grote waarde bij de acceptatie van de oplossing door het bevoegd gezag.

Partijen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor een bodemverontreiniging. Bij de verkoop van een verontreinigd terrein kunnen geschillen ontstaan over saneringskosten, risico’s of interpretatie van de vergunningen. Door veranderingen in de bodemwereld en de opkomst van inno­va­tie­ve con­tract- en aanbestedingsvormen, lopen verwachtingen en mogelijkheden vaak sterk uit­een. Bestuur­ders krijgen te maken met gevoelige dossiers (boze burgers, overschrijding van budgetten, calamitei­ten) en het bodembeleid vormt vaak onderwerp van discussie. De aanleiding ligt vaak in verschillen in interpretatie, de onderwerpen zijn divers. TTE Consultants heeft al vele partijen ondersteunt. Onder de knoppen ‘referenties’ en ‘nieuws’ vindt u een aantal voorbeelden.

Referenties

 • Creëren bestuurlijke ruimte

  TTE Legal interpreteert voornemens, beschikkingen en besluiten. Door uitgangssituaties en doelstellingen te actualiseren, kunnen langlopende saneringsprojecten worden afgesloten of worden vereenvoudigd.

  Lees meer...  
 • Contractwijziging

  Door de snelle veranderingen in de bodemwereld en de opkomst van innovatieve contract- en aanbestedingsvormen, lopen verwachtingen en mogelijkheden vaak sterk uiteen. TTE Legal ondersteunt opdrachtgevers bij bodem- en grondwatergerelateerde geschillen rond transacties en uitvoeringsprojecten.

  Lees meer...  
 • Afronden sanering

  Bij transacties is het juist inschatten van de risico's cruciaal. Discussies rond de interpretatie van de informatie zijn vaak een bron van conflicten. TTE Consultants ondersteunt beschikt over omvangrijke kennis om grond- en grondwaterverontreiniging op de juiste waarde te schatten.

  Lees meer...  
 • Vaststellen herkomst verontreiniging

  TTE Consultants ondersteunt een gemeente bij het bepalen van de herkomst en aansprakelijkheid van een verontreiniging.

  Lees meer...