Ben jij een gedreven senior adviseur / projectleider bodem en ondergrond en wil je je werk zélf inhoud geven?

Lees meer: Vacature - Senior adviseur bodem en ondergrond

Woensdag 12 April hebben Arne Alphenaar (TTE Consultants) en Lian van Poortvliet (LvP Legal) de cursus 'Bodem in de Omgevingswet' verzorgd voor medewerkers van de provincie Noord-Holland en de omgevingsdiensten in de provincie. Na korte algemene inleidingen over ‘bodem’ en ‘de omgevingswet’ werd ingegaan op de verschillende instrumenten en op de juridische aspecten van de omgevingswet in relatie tot de ondergrond.

TTE Consultants begeleidt en adviseert de gemeente Schiedam bij de aanpak van een aantal VOCl-verontreinigingen. De projecten bevinden zich in diverse stadia: van onderzoek tot en met uitvoeringsbegeleiding. In alle gevallen betreft het historische verontreinigingen in dichtbebouwd binnenstedelijk gebied. Oog hebben voor de belangen van de projectomgeving is een vereiste om tot een gedragen aanpak te komen. Bij één project is op advies van TTE Consultants gekozen voor een bouwteam om optimaal gebruik te kunnen maken van wederzijdse kennis en ervaring. De bouwteamovereenkomst is eind 2015 gesloten en de saneringsuitvoering is inmiddels gestart.

Expertisegebied: Sanering en nazorg

Contactpersoon: Theo Bussink

De gemeente Dordrecht heeft een consortium bestaande uit Witteveen+Bos, Arcadis, TTE Consultants en het RIVM opdracht gegeven een Handelingskader voor PFAS op te stellen.
Gezien de problematiek in Dordrecht, ontstaan door de uitstoot van PFOA in het verleden, heeft de gemeente belang bij een handelingskader.

Sinds september 2015 heeft Saxion Hogeschool in Deventer een nieuw lectoraat voor Bodem en Ondergrond. De lector, Geert Roovers, is 18 februari jongstleden officieel geïnstalleerd. TTE Consultants had daar een bescheiden rol in: Juul Osinga (TTE Consultants en Netwerk Jong Leefomgeving) en Corinne Koot (Witteveen+Bos en JongSTRONG) verzorgden een interactief onderdeel aansluitend op de lectorale rede van Geert.

Bodemnieuws.nl staat er de laatste weken vol mee: onrust in Kampen bij de herontwikkeling van een voormalig gasfabrieksterrein. Tijdens heiwerkzaamheden zijn diverse medewerkers onwel geworden. Ook de regionale en landelijke pers zit er inmiddels bovenop. De Stentor publiceerde onlangs een artikel over de gasfabrieksterreinen die Nederland kent en sprak daarvoor onder andere met Arne Alphenaar. Lees het volledige artikel hier.

Woensdag 16 maart 2016 werd door Eurecom het ‘Seminar Grondwater en bodem onder de Omgevingswet’ georganiseerd. Ruim 60 deelnemers werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van de Omgevingswet, de positie van bodem, grondwater en ondergrond hierin en implicaties voor de praktijk. Juul Osinga leverde namens TTE Consultants een bijdrage aan het programma door de positie van bodem in de Omgevingswet te schetsen. Lees hier een door Eurecom opgestelde samenvatting van het seminar en bekijk de presentatie van Juul hier

Wilt u weten wat de Omgevingswet voor uw werk en/of organisatie betekent? Neem contact met ons op.

Expertisegebied:Legal,Gebiedsontwikkeling

Contactpersoon: Juul Osinga, Arne Alphenaar

In december vorig jaar studeerde Ko af aan de Fotoacademie met een fotoserie over Almere. Op 30 november 2016 was het precies 40 jaar geleden dat de eerste bewoners van Almere hun sleutel kregen. Een mooi moment om de fotoserie te publiceren in de krant. NRC Next wijdde er maar liefst 5 pagina’s aan, en ook de NRC gaf de foto’s van Ko de ruimte.

Ruim drie jaar geleden hebben TTE Consultants en Witteveen + Bos geconstateerd dat de milieurisico’s van PFOS en PFOA niet de noodzakelijke aandacht kregen. Met het doel de stoffen zodanig op de agenda te zetten dat deze er ook weer van af konden worden gehaald zodra dat verantwoord is, hebben we het ‘Expertisecentrum PFOS’ opgericht.

De helft van het bedrijf is op dit moment volop bezig om alle bodemonderzoeken en saneringsplannen voor het KNSF-terrein op tijd afgerond te krijgen. Gaat lukken! Na de zomer moet de sanering starten zodat daarna de herontwikkeling kan beginnen met de benodigde ophoging/voorbelasting.

Voor meer informatie: Klik hier

Verantwoord omgaan met grondwater is één van de speerpunten van TTE Consultants. Het betekent voortdurend werken aan verantwoord en kosteneffectief gebruik, beheer en bescherming van grondwater.

Onder het genot van lekker eten en drinken geïnspireerd worden en elkaar inspireren. Het concept van de TTE relatiedag bleek als vanouds succesvol. In het licht van de rode draad in het programma: de enige zekerheid is dat alles veranderd.

Onder het motto ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan één Omgevingswet. De programmadirectie Eenvoudig Beter is verantwoordelijk voor de stelselherziening omgevingsrecht. Om er voor te zorgen dat het bodemtraject naadloos past in het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht zal Arne Alphenaar als ‘Liaison Bodem’ de programmadirectie ondersteunen bij de inhoudelijke verbinding tussen Eenvoudig Beter en de directie Water en Bodem.

De lunches bij TTE staan niet als karig te boek, maar 14 april was toch wel uitzonderlijk: beschuit en (roze) muisjes. Ko is vader geworden van een schitterende dochter: Nienke!

TTE Consultants heeft medio 2014 samen met de Provincie Groningen het initiatief genomen om een programma op te zetten met als doel het stimuleren van geothermie in de provincie Groningen. Een succesvolle implementatie van geothermie kent niet alleen technische, maar ook (en vooral) financiële, juridische en organisatorische uitdagingen. Het programma is erop gericht om eventuele knelpunten weg te nemen.

Dat 'onze' Arne van uitdagingen houdt is bekend: jaarlijks schaatst hij de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, ook is hij een fervent klimmer. Dat hij dit enthousiasme ook heeft overgedragen aan zijn kinderen bewijst het verhaal van Arne en zijn dochter Wikke dat onlangs in 'Op Pad' verscheen. Samen met zijn dochter wandelde hij een week door het Ortler gebergte in de Alpen. Lees hier het bijzonder leuk geschreven verhaal van Arne, Wikke en de man met de hamer .. want ja, ook Arne wordt alweer een jaartje ouder. 

De man met de hamer

Op donderdag 17 maart heeft de eerste Algemene Ledenvergadering van de vereniging BodemBreed Forum plaatsgevonden. Bij deze vergadering is Arthur van de Velde als penningmeester toegetreden tot het bestuur van de vereniging.

Ben jij een gedreven senior adviseur / projectleider bodem en ondergrond en wil je je werk zélf inhoud geven?

Lees meer: Vacature - Senior adviseur bodem en ondergrond

Woensdag 12 April hebben Arne Alphenaar (TTE Consultants) en Lian van Poortvliet (LvP Legal) de cursus 'Bodem in de Omgevingswet' verzorgd voor medewerkers van de provincie Noord-Holland en de omgevingsdiensten in de provincie. Na korte algemene inleidingen over ‘bodem’ en ‘de omgevingswet’ werd ingegaan op de verschillende instrumenten en op de juridische aspecten van de omgevingswet in relatie tot de ondergrond.

TTE Consultants begeleidt en adviseert de gemeente Schiedam bij de aanpak van een aantal VOCl-verontreinigingen. De projecten bevinden zich in diverse stadia: van onderzoek tot en met uitvoeringsbegeleiding. In alle gevallen betreft het historische verontreinigingen in dichtbebouwd binnenstedelijk gebied. Oog hebben voor de belangen van de projectomgeving is een vereiste om tot een gedragen aanpak te komen. Bij één project is op advies van TTE Consultants gekozen voor een bouwteam om optimaal gebruik te kunnen maken van wederzijdse kennis en ervaring. De bouwteamovereenkomst is eind 2015 gesloten en de saneringsuitvoering is inmiddels gestart.

Expertisegebied: Sanering en nazorg

Contactpersoon: Theo Bussink

De gemeente Dordrecht heeft een consortium bestaande uit Witteveen+Bos, Arcadis, TTE Consultants en het RIVM opdracht gegeven een Handelingskader voor PFAS op te stellen.
Gezien de problematiek in Dordrecht, ontstaan door de uitstoot van PFOA in het verleden, heeft de gemeente belang bij een handelingskader.

Sinds september 2015 heeft Saxion Hogeschool in Deventer een nieuw lectoraat voor Bodem en Ondergrond. De lector, Geert Roovers, is 18 februari jongstleden officieel geïnstalleerd. TTE Consultants had daar een bescheiden rol in: Juul Osinga (TTE Consultants en Netwerk Jong Leefomgeving) en Corinne Koot (Witteveen+Bos en JongSTRONG) verzorgden een interactief onderdeel aansluitend op de lectorale rede van Geert.

Bodemnieuws.nl staat er de laatste weken vol mee: onrust in Kampen bij de herontwikkeling van een voormalig gasfabrieksterrein. Tijdens heiwerkzaamheden zijn diverse medewerkers onwel geworden. Ook de regionale en landelijke pers zit er inmiddels bovenop. De Stentor publiceerde onlangs een artikel over de gasfabrieksterreinen die Nederland kent en sprak daarvoor onder andere met Arne Alphenaar. Lees het volledige artikel hier.

Woensdag 16 maart 2016 werd door Eurecom het ‘Seminar Grondwater en bodem onder de Omgevingswet’ georganiseerd. Ruim 60 deelnemers werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van de Omgevingswet, de positie van bodem, grondwater en ondergrond hierin en implicaties voor de praktijk. Juul Osinga leverde namens TTE Consultants een bijdrage aan het programma door de positie van bodem in de Omgevingswet te schetsen. Lees hier een door Eurecom opgestelde samenvatting van het seminar en bekijk de presentatie van Juul hier

Wilt u weten wat de Omgevingswet voor uw werk en/of organisatie betekent? Neem contact met ons op.

Expertisegebied:Legal,Gebiedsontwikkeling

Contactpersoon: Juul Osinga, Arne Alphenaar

In december vorig jaar studeerde Ko af aan de Fotoacademie met een fotoserie over Almere. Op 30 november 2016 was het precies 40 jaar geleden dat de eerste bewoners van Almere hun sleutel kregen. Een mooi moment om de fotoserie te publiceren in de krant. NRC Next wijdde er maar liefst 5 pagina’s aan, en ook de NRC gaf de foto’s van Ko de ruimte.

Ruim drie jaar geleden hebben TTE Consultants en Witteveen + Bos geconstateerd dat de milieurisico’s van PFOS en PFOA niet de noodzakelijke aandacht kregen. Met het doel de stoffen zodanig op de agenda te zetten dat deze er ook weer van af konden worden gehaald zodra dat verantwoord is, hebben we het ‘Expertisecentrum PFOS’ opgericht.

De helft van het bedrijf is op dit moment volop bezig om alle bodemonderzoeken en saneringsplannen voor het KNSF-terrein op tijd afgerond te krijgen. Gaat lukken! Na de zomer moet de sanering starten zodat daarna de herontwikkeling kan beginnen met de benodigde ophoging/voorbelasting.

Voor meer informatie: Klik hier

Verantwoord omgaan met grondwater is één van de speerpunten van TTE Consultants. Het betekent voortdurend werken aan verantwoord en kosteneffectief gebruik, beheer en bescherming van grondwater.

Onder het genot van lekker eten en drinken geïnspireerd worden en elkaar inspireren. Het concept van de TTE relatiedag bleek als vanouds succesvol. In het licht van de rode draad in het programma: de enige zekerheid is dat alles veranderd.

Onder het motto ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan één Omgevingswet. De programmadirectie Eenvoudig Beter is verantwoordelijk voor de stelselherziening omgevingsrecht. Om er voor te zorgen dat het bodemtraject naadloos past in het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht zal Arne Alphenaar als ‘Liaison Bodem’ de programmadirectie ondersteunen bij de inhoudelijke verbinding tussen Eenvoudig Beter en de directie Water en Bodem.

De lunches bij TTE staan niet als karig te boek, maar 14 april was toch wel uitzonderlijk: beschuit en (roze) muisjes. Ko is vader geworden van een schitterende dochter: Nienke!

TTE Consultants heeft medio 2014 samen met de Provincie Groningen het initiatief genomen om een programma op te zetten met als doel het stimuleren van geothermie in de provincie Groningen. Een succesvolle implementatie van geothermie kent niet alleen technische, maar ook (en vooral) financiële, juridische en organisatorische uitdagingen. Het programma is erop gericht om eventuele knelpunten weg te nemen.

Dat 'onze' Arne van uitdagingen houdt is bekend: jaarlijks schaatst hij de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, ook is hij een fervent klimmer. Dat hij dit enthousiasme ook heeft overgedragen aan zijn kinderen bewijst het verhaal van Arne en zijn dochter Wikke dat onlangs in 'Op Pad' verscheen. Samen met zijn dochter wandelde hij een week door het Ortler gebergte in de Alpen. Lees hier het bijzonder leuk geschreven verhaal van Arne, Wikke en de man met de hamer .. want ja, ook Arne wordt alweer een jaartje ouder. 

De man met de hamer

Op donderdag 17 maart heeft de eerste Algemene Ledenvergadering van de vereniging BodemBreed Forum plaatsgevonden. Bij deze vergadering is Arthur van de Velde als penningmeester toegetreden tot het bestuur van de vereniging.