TTE Consultants heeft medio 2014 samen met de Provincie Groningen het initiatief genomen om een programma op te zetten met als doel het stimuleren van geothermie in de provincie Groningen. Een succesvolle implementatie van geothermie kent niet alleen technische, maar ook (en vooral) financiële, juridische en organisatorische uitdagingen. Het programma is erop gericht om eventuele knelpunten weg te nemen.

In het kader daarvan heeft TTE Consultants diverse marktpartijen, overheden en kennisinstituten gesproken. Op een gezamenlijke bijeenkomst in september 2015 is vastgesteld dat er zowel behoefte is aan het verder uitwerken van de concrete projecten als aan een visie op het gebied van warmte voor heel Noord-Nederland. Het gezamenlijk formuleren van een warmte ambitie voor de drie noordelijke provincies zorgt voor voldoende omvang en bestuurlijk draagvlak. Om hier vorm aan te geven hebben de drie noordelijke provincies besloten om het Warmtenet Noord-Nederland op te zetten. TTE Consultants begeleidt de drie noordelijke provincies bij het verder vormgeven van het Warmtenet Noord-Nederland (WnN2).

Met WnN2 creëren de noordelijke provincies:

  • Een kennisnetwerk waar leveranciers van warmte (inclusief geothermie), afnemers van warmte, kennisleveranciers, financiers etc. met elkaar verbonden worden en waarbinnen kennis, kunde en ervaring worden gedeeld.
  • Een entiteit die studies naar specifieke kennisleemtes (binnen de bestaande netwerken en lopende onderzoeksprogramma’s) coördineert en de contacten tussen de noordelijke provincies, het Rijk, onderzoeksinstellingen en private partijen vereenvoudigt.
  • Het onder één ‘paraplu’ brengen van zoveel mogelijk concrete (warmte- en geothermie-) projecten waardoor resultaten en financiële risico’s worden gedeeld en projecten interessanter worden voor investeerders.
  • Het daadwerkelijk realiseren van kleinere en groter fysieke warmtenetwerken (mede gevoed middels geothermie).

Draagvlak en voorbeeldfunctie

De drie noordelijke provincies willen gezamenlijk en waar mogelijk samen met ‘den Haag’ vorm geven aan een effectieve transitie naar een duurzame energiemix. Warmte speelt daarbij een belangrijke rol. Door gezamenlijk op te trekken realiseren de noordelijke provincies en gemeenten het bestuurlijke draagvlak en financiële omvang die nodig is om succesvol aan te sluiten bij, en invloed uit te kunnen oefenen op, de lopende (kennis) programma´s gericht op het wegnemen van knelpunten op het gebied van geothermie en warmte.

Paraplu

In Noord-Nederland zijn een aantal initiatieven rondom warmte (en geothermie) in voorbereiding. Het project Warmtestad van de stad Groningen wordt het eerste warmtenet voor de bebouwde omgeving gevoed door geothermie. Initiatieven voor warmtenetten in Leeuwarden, Heerenveen, Assen en Emmen gericht op bijvoorbeeld het koppelen van kantoren, woningen en industrie worden in het kader van WnN2 verder uitgewerkt. Het hergebruik van oude gasputten met meervoudig gebruik van putten enzovoort zijn initiatieven die in dit kader verder worden uitgewerkt.

WnN2 is nadrukkelijk niet het zoveelste initiatief of programma dat het wiel tracht uit te vinden. Het netwerk maakt gebruik van de bestaande (noordelijke) netwerken als Energy Valley, platform geothermie, en programma’s als Switch en de kennisagenda geothermie. Dit maakt de resultaten van lopende onderzoeksprogramma’s toegankelijk voor partijen in Noord-Nederland en daarbuiten. Kennisvragen die in Noord-Nederland worden geconstateerd, worden bij bestaande initiatieven als platform geothermie en de Kennisagenda Aardwarmte uitgezet.

Expertisegebied: Beheren en benutten

Contactpersoon: Gerben van der Sterren, Arne Alphenaar

 

TTE Consultants heeft medio 2014 samen met de Provincie Groningen het initiatief genomen om een programma op te zetten met als doel het stimuleren van geothermie in de provincie Groningen. Een succesvolle implementatie van geothermie kent niet alleen technische, maar ook (en vooral) financiële, juridische en organisatorische uitdagingen. Het programma is erop gericht om eventuele knelpunten weg te nemen.

In het kader daarvan heeft TTE Consultants diverse marktpartijen, overheden en kennisinstituten gesproken. Op een gezamenlijke bijeenkomst in september 2015 is vastgesteld dat er zowel behoefte is aan het verder uitwerken van de concrete projecten als aan een visie op het gebied van warmte voor heel Noord-Nederland. Het gezamenlijk formuleren van een warmte ambitie voor de drie noordelijke provincies zorgt voor voldoende omvang en bestuurlijk draagvlak. Om hier vorm aan te geven hebben de drie noordelijke provincies besloten om het Warmtenet Noord-Nederland op te zetten. TTE Consultants begeleidt de drie noordelijke provincies bij het verder vormgeven van het Warmtenet Noord-Nederland (WnN2).

Met WnN2 creëren de noordelijke provincies:

  • Een kennisnetwerk waar leveranciers van warmte (inclusief geothermie), afnemers van warmte, kennisleveranciers, financiers etc. met elkaar verbonden worden en waarbinnen kennis, kunde en ervaring worden gedeeld.
  • Een entiteit die studies naar specifieke kennisleemtes (binnen de bestaande netwerken en lopende onderzoeksprogramma’s) coördineert en de contacten tussen de noordelijke provincies, het Rijk, onderzoeksinstellingen en private partijen vereenvoudigt.
  • Het onder één ‘paraplu’ brengen van zoveel mogelijk concrete (warmte- en geothermie-) projecten waardoor resultaten en financiële risico’s worden gedeeld en projecten interessanter worden voor investeerders.
  • Het daadwerkelijk realiseren van kleinere en groter fysieke warmtenetwerken (mede gevoed middels geothermie).

Draagvlak en voorbeeldfunctie

De drie noordelijke provincies willen gezamenlijk en waar mogelijk samen met ‘den Haag’ vorm geven aan een effectieve transitie naar een duurzame energiemix. Warmte speelt daarbij een belangrijke rol. Door gezamenlijk op te trekken realiseren de noordelijke provincies en gemeenten het bestuurlijke draagvlak en financiële omvang die nodig is om succesvol aan te sluiten bij, en invloed uit te kunnen oefenen op, de lopende (kennis) programma´s gericht op het wegnemen van knelpunten op het gebied van geothermie en warmte.

Paraplu

In Noord-Nederland zijn een aantal initiatieven rondom warmte (en geothermie) in voorbereiding. Het project Warmtestad van de stad Groningen wordt het eerste warmtenet voor de bebouwde omgeving gevoed door geothermie. Initiatieven voor warmtenetten in Leeuwarden, Heerenveen, Assen en Emmen gericht op bijvoorbeeld het koppelen van kantoren, woningen en industrie worden in het kader van WnN2 verder uitgewerkt. Het hergebruik van oude gasputten met meervoudig gebruik van putten enzovoort zijn initiatieven die in dit kader verder worden uitgewerkt.

WnN2 is nadrukkelijk niet het zoveelste initiatief of programma dat het wiel tracht uit te vinden. Het netwerk maakt gebruik van de bestaande (noordelijke) netwerken als Energy Valley, platform geothermie, en programma’s als Switch en de kennisagenda geothermie. Dit maakt de resultaten van lopende onderzoeksprogramma’s toegankelijk voor partijen in Noord-Nederland en daarbuiten. Kennisvragen die in Noord-Nederland worden geconstateerd, worden bij bestaande initiatieven als platform geothermie en de Kennisagenda Aardwarmte uitgezet.

Expertisegebied: Beheren en benutten

Contactpersoon: Gerben van der Sterren, Arne Alphenaar