Verantwoord omgaan met grondwater is één van de speerpunten van TTE Consultants. Het betekent voortdurend werken aan verantwoord en kosteneffectief gebruik, beheer en bescherming van grondwater.

Al tijdens haar studie Land- en Watermanagement aan Hogeschool van Hall Larenstein heeft Katja hier concreet vorm aan gegeven. Ze is afgestudeerd op een onderzoek naar de maatschappelijke IMG 20160425 WA0005kosten en baten van omgangsmethodieken voor verontreinigingen in waterwingebieden.

Met haar brede interesse in een verantwoorde en duurzame leefomgeving, en vanuit haar specifieke interesse voor grondwater gerelateerde vraagstukken vormt Katja een waardevolle versterking van TTE op het gebied van vraagstukken rondom waterwinningen, geohydrologie en verontreinigd grondwater.

Als tuinier met specifieke belangstelling voor biodynamische landbouw heeft de bodem ook buiten werktijd haar aandacht. Vaak neemt ze (letterlijk) afstand van de ondergrond. Als sportklimmer zoekt ze het in het verticale vlak en ook als zeilster schrikt ze er niet voor terug om naar het topje van de mast te klimmen.

T 0570-665877
M 06-17009909
E buijs@engineers.nl
LinkedIn Katja Buijs

Verantwoord omgaan met grondwater is één van de speerpunten van TTE Consultants. Het betekent voortdurend werken aan verantwoord en kosteneffectief gebruik, beheer en bescherming van grondwater.

Al tijdens haar studie Land- en Watermanagement aan Hogeschool van Hall Larenstein heeft Katja hier concreet vorm aan gegeven. Ze is afgestudeerd op een onderzoek naar de maatschappelijke IMG 20160425 WA0005kosten en baten van omgangsmethodieken voor verontreinigingen in waterwingebieden.

Met haar brede interesse in een verantwoorde en duurzame leefomgeving, en vanuit haar specifieke interesse voor grondwater gerelateerde vraagstukken vormt Katja een waardevolle versterking van TTE op het gebied van vraagstukken rondom waterwinningen, geohydrologie en verontreinigd grondwater.

Als tuinier met specifieke belangstelling voor biodynamische landbouw heeft de bodem ook buiten werktijd haar aandacht. Vaak neemt ze (letterlijk) afstand van de ondergrond. Als sportklimmer zoekt ze het in het verticale vlak en ook als zeilster schrikt ze er niet voor terug om naar het topje van de mast te klimmen.

T 0570-665877
M 06-17009909
E buijs@engineers.nl
LinkedIn Katja Buijs