Op donderdag 17 maart heeft de eerste Algemene Ledenvergadering van de vereniging BodemBreed Forum plaatsgevonden. Bij deze vergadering is Arthur van de Velde als penningmeester toegetreden tot het bestuur van de vereniging.

De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

De vereniging wil haar leden en het netwerk inspireren om te komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Dat doen we onder andere door het organiseren van themabijeenkomsten.

TTE Consultants onderschrijft deze doelstellingen van harte en wil hier graag actief een steentje aan bijdragen.
www.bodembreedforum.nl

Contactpersoon: Arthur van de Velde

Op donderdag 17 maart heeft de eerste Algemene Ledenvergadering van de vereniging BodemBreed Forum plaatsgevonden. Bij deze vergadering is Arthur van de Velde als penningmeester toegetreden tot het bestuur van de vereniging.

De vereniging BodemBreed Forum is een platform voor professionals in het werkveld van de bodem en de ondergrond. De leden van de vereniging willen graag kennis en informatie met professionals in het werkveld delen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en het oplossen van vraagstukken te bevorderen.

De vereniging wil haar leden en het netwerk inspireren om te komen tot nieuwe vragen die doorbraken betekenen in de ontwikkeling van bodem en ondergrond in relatie tot de leefomgeving. Dat doen we onder andere door het organiseren van themabijeenkomsten.

TTE Consultants onderschrijft deze doelstellingen van harte en wil hier graag actief een steentje aan bijdragen.
www.bodembreedforum.nl

Contactpersoon: Arthur van de Velde