Op het terrein (circa 70 hectare) van de voormalige kruitfabriek in Muiden zal de komende jaren in verschillende fasen een woonwijk verrijzen. TTE Consultants ondersteunt de eigenaar, KNSF Vastgoed II, met de voorbereiding van de sanering en het mogelijk maken van het noodzakelijke grondverzet. In korte tijd wordt onder begeleiding van TTE Consultants nog veel veldwerk verricht om uiteindelijk tot definitieve deelsaneringsplannen te komen.

Het terrein kent een zeer lange historie, vanaf 1702 tot mei 2004 is de locatie gebruikt voor de productie van verschillende soorten kruit. Ten gevolge hiervan is een bodemverontreiniging ontstaan. Het grootste deel van de verontreiniging is te relateren aan de met zware metalen en PAK verontreinigde ophooglaag op het terrein. Deze verontreiniging is veroorzaakt door het opbrengen van zandige grond met bodemvreemde materialen waaronder puin, kolengruis en slakken onder wegen en op andere delen van het terrein. De verontreiniging is oud en waarschijnlijk veroorzaakt door diverse ophogingen door de eeuwen heen.

In 2007 is al een beschikking aangevraagd voor een raamsaneringsplan voor het KNSF-terrein. Er is toen voor een raamsaneringsplan gekozen omdat de ruimtelijke plannen onvoldoende concreet waren om een functiegericht saneringsplan te schrijven. Op basis van de in het raamsaneringsplan omschreven algemene beginselen van de sanering gaan de komende tijd verschillende deelsaneringsplannen opgesteld worden. In deze deelsaneringsplannen wordt op detailniveau (afgestemd op de herinrichtingsplannen en specifieke verontreinigingssituatie) aangegeven op welke wijze moet worden omgegaan met de bodemverontreiniging. Na de sanering zal het hele terrein geschikt zijn voor de functie wonen, dit maakt de weg vrij voor een unieke woonwijk (www.buitenwoneninmuiden.nl).

Expertisegebied: Gebiedsontwikkeling
Contactpersoon: Arthur van de Velde, Gerben van der Sterren

Op het terrein (circa 70 hectare) van de voormalige kruitfabriek in Muiden zal de komende jaren in verschillende fasen een woonwijk verrijzen. TTE Consultants ondersteunt de eigenaar, KNSF Vastgoed II, met de voorbereiding van de sanering en het mogelijk maken van het noodzakelijke grondverzet. In korte tijd wordt onder begeleiding van TTE Consultants nog veel veldwerk verricht om uiteindelijk tot definitieve deelsaneringsplannen te komen.

Het terrein kent een zeer lange historie, vanaf 1702 tot mei 2004 is de locatie gebruikt voor de productie van verschillende soorten kruit. Ten gevolge hiervan is een bodemverontreiniging ontstaan. Het grootste deel van de verontreiniging is te relateren aan de met zware metalen en PAK verontreinigde ophooglaag op het terrein. Deze verontreiniging is veroorzaakt door het opbrengen van zandige grond met bodemvreemde materialen waaronder puin, kolengruis en slakken onder wegen en op andere delen van het terrein. De verontreiniging is oud en waarschijnlijk veroorzaakt door diverse ophogingen door de eeuwen heen.

In 2007 is al een beschikking aangevraagd voor een raamsaneringsplan voor het KNSF-terrein. Er is toen voor een raamsaneringsplan gekozen omdat de ruimtelijke plannen onvoldoende concreet waren om een functiegericht saneringsplan te schrijven. Op basis van de in het raamsaneringsplan omschreven algemene beginselen van de sanering gaan de komende tijd verschillende deelsaneringsplannen opgesteld worden. In deze deelsaneringsplannen wordt op detailniveau (afgestemd op de herinrichtingsplannen en specifieke verontreinigingssituatie) aangegeven op welke wijze moet worden omgegaan met de bodemverontreiniging. Na de sanering zal het hele terrein geschikt zijn voor de functie wonen, dit maakt de weg vrij voor een unieke woonwijk (www.buitenwoneninmuiden.nl).

Expertisegebied: Gebiedsontwikkeling
Contactpersoon: Arthur van de Velde, Gerben van der Sterren