Onder het motto ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan één Omgevingswet. De programmadirectie Eenvoudig Beter is verantwoordelijk voor de stelselherziening omgevingsrecht. Om er voor te zorgen dat het bodemtraject naadloos past in het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht zal Arne Alphenaar als ‘Liaison Bodem’ de programmadirectie ondersteunen bij de inhoudelijke verbinding tussen Eenvoudig Beter en de directie Water en Bodem.

Een taak die uitstekend past bij Arne en bij TTE Consultants. Vanuit onze missie ‘verbinden van onder- en bovengrond’ pleiten we al jaren voor een integrale benadering van de ondergrond. Bodem (in dit geval als synoniem voor ondergrond) moet beschouwd worden als één van de aspecten die bepalend is voor de omgevingskwaliteit.

Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn, maar het feit is dat de omgevingswet er komt. Een feit dat ons (als bodemsector) de kans biedt de ondergrond een volwaardige positie in het ruimtelijk domein te geven. Een kans waar we al 30 jaar om vragen en die we nu niet mogen missen. We zijn er als TTE Consultants trots op dat we daar een beetje aan kunnen bijdragen!

Expertisegebied: Legal
Contactpersoon: Arne Alphenaar

Onder het motto ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ werkt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan één Omgevingswet. De programmadirectie Eenvoudig Beter is verantwoordelijk voor de stelselherziening omgevingsrecht. Om er voor te zorgen dat het bodemtraject naadloos past in het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht zal Arne Alphenaar als ‘Liaison Bodem’ de programmadirectie ondersteunen bij de inhoudelijke verbinding tussen Eenvoudig Beter en de directie Water en Bodem.

Een taak die uitstekend past bij Arne en bij TTE Consultants. Vanuit onze missie ‘verbinden van onder- en bovengrond’ pleiten we al jaren voor een integrale benadering van de ondergrond. Bodem (in dit geval als synoniem voor ondergrond) moet beschouwd worden als één van de aspecten die bepalend is voor de omgevingskwaliteit.

Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn, maar het feit is dat de omgevingswet er komt. Een feit dat ons (als bodemsector) de kans biedt de ondergrond een volwaardige positie in het ruimtelijk domein te geven. Een kans waar we al 30 jaar om vragen en die we nu niet mogen missen. We zijn er als TTE Consultants trots op dat we daar een beetje aan kunnen bijdragen!

Expertisegebied: Legal
Contactpersoon: Arne Alphenaar