Ruim drie jaar geleden hebben TTE Consultants en Witteveen + Bos geconstateerd dat de milieurisico’s van PFOS en PFOA niet de noodzakelijke aandacht kregen. Met het doel de stoffen zodanig op de agenda te zetten dat deze er ook weer van af konden worden gehaald zodra dat verantwoord is, hebben we het ‘Expertisecentrum PFOS’ opgericht.

Inmiddels is duidelijk dat de stoffen in de PFAS groep (de poly- en perfluoroalkyl substances, met PFOS en PFOA als bekendste stoffen)) mondiaal als één van de belangrijkste Emerging Contaminants moeten worden beschouwd. TTE Consultants, Witteveen+Bos en Arcadis hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het vergroten van de kennis over en het bewustzijn van de PFAS / PFOS problematiek. De volgende stap is het daadwerkelijk in kaart brengen van de aard en de omvang van de situatie in Nederland en Vlaanderen.

Met het gezamenlijke onderzoeksvoorstel “vóórkomen van PFAS in Nederland en Vlaanderen” hebben TTE Consultants, Witteveen+Bos en Arcadis daartoe een belangrijke stap gezet. Het onderzoek is gericht op de volgende vragen:

  • Wat zijn PFAS: een omschrijving van de stofgroep, de eigenschappen en effecten.
  • Inzicht in bemonsterings- en analysetechnieken en milieukwaliteitsdoelen van PFAS: uitwerking en onderbouwing van technieken en huidige milieudoelstellingen.
  • Waar en in welke concentraties / gehalten komen PFAS voor in Nederland en Vlaanderen (in beeld brengen van potentiële bronnen en de verspreiding).
  • Indien sprake is van daadwerkelijke problemen, hoe kunnen deze dan binnen de huidige wet- en regelgeving beheerst worden.

Het onderzoek kent twee sporen:
Het onderzoek naar de generieke aspecten van de problematiek wordt door het Ministerie van IenM ondersteunt. Daarnaast wordt op diverse terreinen veldonderzoek op locatie uitgevoerd naar het voorkomen van PFAS (inclusief PFOS / PFOA). Deze grond- en grondwater onderzoeken worden door de lagere overheden en terreineigenaren geïnitieerd en gefinancierd.

Om de resultaten van de locatieonderzoeken betrouwbaar te kunnen extrapoleren is het van belang dat voldoende, en voldoende diverse situaties in het onderzoek kunnen worden meegenomen. In dat kader zijn er nog diverse mogelijkheden om als terreineigenaar of bevoegd gezag aan te sluiten bij het onderzoek. Het spreekt voor zich dat de resultaten per locatie vertrouwelijk worden behandeld. In geanonimiseerde vorm zullen ze echter in belangrijke mate bijdragen aan het inzicht in het vóórkomen van PFAS in Nederland en Vlaanderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Arne Alphenaar (alphenaar@engineers.nl) of met één van onze partners in het onderzoek:

Martijn van Houten (martijn.van.houten@witteveenbos.com)
Hans Slenders (hans.slenders@arcadis.com)

Ruim drie jaar geleden hebben TTE Consultants en Witteveen + Bos geconstateerd dat de milieurisico’s van PFOS en PFOA niet de noodzakelijke aandacht kregen. Met het doel de stoffen zodanig op de agenda te zetten dat deze er ook weer van af konden worden gehaald zodra dat verantwoord is, hebben we het ‘Expertisecentrum PFOS’ opgericht.

Inmiddels is duidelijk dat de stoffen in de PFAS groep (de poly- en perfluoroalkyl substances, met PFOS en PFOA als bekendste stoffen)) mondiaal als één van de belangrijkste Emerging Contaminants moeten worden beschouwd. TTE Consultants, Witteveen+Bos en Arcadis hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het vergroten van de kennis over en het bewustzijn van de PFAS / PFOS problematiek. De volgende stap is het daadwerkelijk in kaart brengen van de aard en de omvang van de situatie in Nederland en Vlaanderen.

Met het gezamenlijke onderzoeksvoorstel “vóórkomen van PFAS in Nederland en Vlaanderen” hebben TTE Consultants, Witteveen+Bos en Arcadis daartoe een belangrijke stap gezet. Het onderzoek is gericht op de volgende vragen:

  • Wat zijn PFAS: een omschrijving van de stofgroep, de eigenschappen en effecten.
  • Inzicht in bemonsterings- en analysetechnieken en milieukwaliteitsdoelen van PFAS: uitwerking en onderbouwing van technieken en huidige milieudoelstellingen.
  • Waar en in welke concentraties / gehalten komen PFAS voor in Nederland en Vlaanderen (in beeld brengen van potentiële bronnen en de verspreiding).
  • Indien sprake is van daadwerkelijke problemen, hoe kunnen deze dan binnen de huidige wet- en regelgeving beheerst worden.

Het onderzoek kent twee sporen:
Het onderzoek naar de generieke aspecten van de problematiek wordt door het Ministerie van IenM ondersteunt. Daarnaast wordt op diverse terreinen veldonderzoek op locatie uitgevoerd naar het voorkomen van PFAS (inclusief PFOS / PFOA). Deze grond- en grondwater onderzoeken worden door de lagere overheden en terreineigenaren geïnitieerd en gefinancierd.

Om de resultaten van de locatieonderzoeken betrouwbaar te kunnen extrapoleren is het van belang dat voldoende, en voldoende diverse situaties in het onderzoek kunnen worden meegenomen. In dat kader zijn er nog diverse mogelijkheden om als terreineigenaar of bevoegd gezag aan te sluiten bij het onderzoek. Het spreekt voor zich dat de resultaten per locatie vertrouwelijk worden behandeld. In geanonimiseerde vorm zullen ze echter in belangrijke mate bijdragen aan het inzicht in het vóórkomen van PFAS in Nederland en Vlaanderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Arne Alphenaar (alphenaar@engineers.nl) of met één van onze partners in het onderzoek:

Martijn van Houten (martijn.van.houten@witteveenbos.com)
Hans Slenders (hans.slenders@arcadis.com)