TTE Consultants begeleidt en adviseert de gemeente Schiedam bij de aanpak van een aantal VOCl-verontreinigingen. De projecten bevinden zich in diverse stadia: van onderzoek tot en met uitvoeringsbegeleiding. In alle gevallen betreft het historische verontreinigingen in dichtbebouwd binnenstedelijk gebied. Oog hebben voor de belangen van de projectomgeving is een vereiste om tot een gedragen aanpak te komen. Bij één project is op advies van TTE Consultants gekozen voor een bouwteam om optimaal gebruik te kunnen maken van wederzijdse kennis en ervaring. De bouwteamovereenkomst is eind 2015 gesloten en de saneringsuitvoering is inmiddels gestart.

Expertisegebied: Sanering en nazorg

Contactpersoon: Theo Bussink

TTE Consultants begeleidt en adviseert de gemeente Schiedam bij de aanpak van een aantal VOCl-verontreinigingen. De projecten bevinden zich in diverse stadia: van onderzoek tot en met uitvoeringsbegeleiding. In alle gevallen betreft het historische verontreinigingen in dichtbebouwd binnenstedelijk gebied. Oog hebben voor de belangen van de projectomgeving is een vereiste om tot een gedragen aanpak te komen. Bij één project is op advies van TTE Consultants gekozen voor een bouwteam om optimaal gebruik te kunnen maken van wederzijdse kennis en ervaring. De bouwteamovereenkomst is eind 2015 gesloten en de saneringsuitvoering is inmiddels gestart.

Expertisegebied: Sanering en nazorg

Contactpersoon: Theo Bussink