Onder het genot van lekker eten en drinken geïnspireerd worden en elkaar inspireren. Het concept van de TTE relatiedag bleek als vanouds succesvol. In het licht van de rode draad in het programma: de enige zekerheid is dat alles veranderd.

Een filosofisch tintje MG 0254
In de inleiding plaatste Arne Alphenaar de ontwikkelingen rondom de ondergrond in historisch perspectief. Vér voor de start van de bodemsaneringsoperatie legde Socrates de basis voor de huidige benadering: meten is weten. Plato borduurde daar op voort en stelde dat perfecte wetten de basis vormen voor een perfecte wereld. De geschiedenis lijkt hun grote tegenstrever gelijk te geven. Volgens Heraclitus lopen wetten en regels altijd achter de feiten aan en ligt onze enige zekerheid in het feit dat alles continu verandert.

De constatering dat alles verandert is niet het houvast waar iedereen op zit te wachten, de omgevingswet wordt nog niet gezien als dé perfecte wet. Verandering is niet per definitie goed, maar verandering geeft wel de mogelijkheid te sturen, de kans om richting te bepalen. Als je tegen de stroom in roeit kom je niet ver, als je je doelloos mee laat voeren kom je nergens. Verandering houd je niet tegen, vooruitgang creëer je. Een kwestie van nadenken en verantwoordelijkheid nemen. En daarmee komen we dan weer dicht bij de doelstelling van de omgevingswet.

Als TTE kijken we met respect naar de oude Grieken, maar we geven onze relaties ook graag wat meer recente overwegingen mee. “Maak er wat van, als je ontevreden bent, dóé er dan wat an (Bert en Ernie)”, en "Je gaat het pas zien als je het door hebt". En "Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik voor" (Johan Cruijff).

Sturen aan de toekomst, vormgeven aan de ondergrond
Het motto van Bert en Ernie hebben we wat meer formeel vertaald in het programma van de dag: “Sturen aan de toekomst, vormgeven aan de ondergrond”. De vier inleiders laten zien hoe je zelf, als burger, bedrijf, adviseur of ambtenaar, zélf vorm kan geven aan je omgeving. Een omgeving die steeds meer als boven én ondergrond wordt gezien:

Bekijk hieronder de bijdrages van externe sprekers die op deze dag zijn gegeven:
1 Inleiding (Arne Alphenaar, TTE);
2 Bodem in de Omgevingswet, door Martin van Gelderen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu);
3 Nieuwe uitdagingen, door Martijn van Houten (Witteveen+Bos);
4 Energietransitie in Drenthe, door Alex Schepers (Provincie Drenthe);
5 Havenkwartier Deventer, door Gabriel Bosch (1618 Vastgoed).

Klik op ondergenoemde linkvoor een foto-impressie:
https://drive.google.com/open?id=0B1CNLWVcFbbPck44TlNJWVJDWnM

Onder het genot van lekker eten en drinken geïnspireerd worden en elkaar inspireren. Het concept van de TTE relatiedag bleek als vanouds succesvol. In het licht van de rode draad in het programma: de enige zekerheid is dat alles veranderd.

Een filosofisch tintje MG 0254
In de inleiding plaatste Arne Alphenaar de ontwikkelingen rondom de ondergrond in historisch perspectief. Vér voor de start van de bodemsaneringsoperatie legde Socrates de basis voor de huidige benadering: meten is weten. Plato borduurde daar op voort en stelde dat perfecte wetten de basis vormen voor een perfecte wereld. De geschiedenis lijkt hun grote tegenstrever gelijk te geven. Volgens Heraclitus lopen wetten en regels altijd achter de feiten aan en ligt onze enige zekerheid in het feit dat alles continu verandert.

De constatering dat alles verandert is niet het houvast waar iedereen op zit te wachten, de omgevingswet wordt nog niet gezien als dé perfecte wet. Verandering is niet per definitie goed, maar verandering geeft wel de mogelijkheid te sturen, de kans om richting te bepalen. Als je tegen de stroom in roeit kom je niet ver, als je je doelloos mee laat voeren kom je nergens. Verandering houd je niet tegen, vooruitgang creëer je. Een kwestie van nadenken en verantwoordelijkheid nemen. En daarmee komen we dan weer dicht bij de doelstelling van de omgevingswet.

Als TTE kijken we met respect naar de oude Grieken, maar we geven onze relaties ook graag wat meer recente overwegingen mee. “Maak er wat van, als je ontevreden bent, dóé er dan wat an (Bert en Ernie)”, en "Je gaat het pas zien als je het door hebt". En "Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik voor" (Johan Cruijff).

Sturen aan de toekomst, vormgeven aan de ondergrond
Het motto van Bert en Ernie hebben we wat meer formeel vertaald in het programma van de dag: “Sturen aan de toekomst, vormgeven aan de ondergrond”. De vier inleiders laten zien hoe je zelf, als burger, bedrijf, adviseur of ambtenaar, zélf vorm kan geven aan je omgeving. Een omgeving die steeds meer als boven én ondergrond wordt gezien:

Bekijk hieronder de bijdrages van externe sprekers die op deze dag zijn gegeven:
1 Inleiding (Arne Alphenaar, TTE);
2 Bodem in de Omgevingswet, door Martin van Gelderen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu);
3 Nieuwe uitdagingen, door Martijn van Houten (Witteveen+Bos);
4 Energietransitie in Drenthe, door Alex Schepers (Provincie Drenthe);
5 Havenkwartier Deventer, door Gabriel Bosch (1618 Vastgoed).

Klik op ondergenoemde linkvoor een foto-impressie:
https://drive.google.com/open?id=0B1CNLWVcFbbPck44TlNJWVJDWnM