Als gevolg van de lozing van afvalwater is de bodem verontreinigd geraakt met voornamelijk chloorhoudende koolwaterstoffen (CKW). TTE Consultants werkt in opdracht van de provincie Groningen aan de sanering van deze verontreiniging.

Het Rijks Vastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heeft TTE Consultants gevraagd een bodemstrategie op te stellen voor de procesmatige aanpak van de bodemproblematiek op het Hembrugterrein.

Op de locatie Oude Postweg 8 te Austerlitz is grond en grondwater verontreinigd met vluchtige organische chloorverbindingen (VOCl). In opdracht van de provincie Utrecht bereidt TTE Consultants de aanbesteding van de saneringsmaatregel voor.

TTE Consultants heeft in opdracht van de provincie Gelderland een grondbalans, risicoanalyse en kostenraming voor de Traverse Dieren uitgevoerd.

Een effectieve beschrijving van de situatie op het terrein maakt de weg vrij voor een herinrichting van een van de meest verontreinigde locaties in Nederland.

TTE Consultants heeft de Vliegwiel Twente Maatschappij (VTM)(een samenwerkingsverband van Rijk, Provincie en Gemeente) ondersteund bij de herontwikkeling van de vliegbasis Twente.

TTE Legal interpreteert voornemens, beschikkingen en besluiten. Door uitgangssituaties en doelstellingen te actualiseren, kunnen langlopende saneringsprojecten worden afgesloten of worden vereenvoudigd.

Bij transacties is het juist inschatten van de risico's cruciaal. Discussies rond de interpretatie van de informatie zijn vaak een bron van conflicten. TTE Consultants ondersteunt beschikt over omvangrijke kennis om grond- en grondwaterverontreiniging op de juiste waarde te schatten.

De gemeente Den Haag heeft TTE Consultants, in samenwerking met Buro Bron, gevraagd haar te ondersteunen bij het vaststellen van de interferentie-gebieden.

Door de snelle veranderingen in de bodemwereld en de opkomst van innovatieve contract- en aanbestedingsvormen, lopen verwachtingen en mogelijkheden vaak sterk uiteen. TTE Legal ondersteunt opdrachtgevers bij bodem- en grondwatergerelateerde geschillen rond transacties en uitvoeringsprojecten.

De AGGb, waaronder TTE Consultants, heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant en in overleg met betrokkenen de mogelijke voor- en nadelen van GGB voor deze bedrijvenlocatie verkent. 

TTE Consultants ondersteunt een gemeente bij het bepalen van de herkomst en aansprakelijkheid van een verontreiniging.

Als gevolg van de lozing van afvalwater is de bodem verontreinigd geraakt met voornamelijk chloorhoudende koolwaterstoffen (CKW). TTE Consultants werkt in opdracht van de provincie Groningen aan de sanering van deze verontreiniging.

Het Rijks Vastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heeft TTE Consultants gevraagd een bodemstrategie op te stellen voor de procesmatige aanpak van de bodemproblematiek op het Hembrugterrein.

Op de locatie Oude Postweg 8 te Austerlitz is grond en grondwater verontreinigd met vluchtige organische chloorverbindingen (VOCl). In opdracht van de provincie Utrecht bereidt TTE Consultants de aanbesteding van de saneringsmaatregel voor.

TTE Consultants heeft in opdracht van de provincie Gelderland een grondbalans, risicoanalyse en kostenraming voor de Traverse Dieren uitgevoerd.

Een effectieve beschrijving van de situatie op het terrein maakt de weg vrij voor een herinrichting van een van de meest verontreinigde locaties in Nederland.

TTE Consultants heeft de Vliegwiel Twente Maatschappij (VTM)(een samenwerkingsverband van Rijk, Provincie en Gemeente) ondersteund bij de herontwikkeling van de vliegbasis Twente.

TTE Legal interpreteert voornemens, beschikkingen en besluiten. Door uitgangssituaties en doelstellingen te actualiseren, kunnen langlopende saneringsprojecten worden afgesloten of worden vereenvoudigd.

Bij transacties is het juist inschatten van de risico's cruciaal. Discussies rond de interpretatie van de informatie zijn vaak een bron van conflicten. TTE Consultants ondersteunt beschikt over omvangrijke kennis om grond- en grondwaterverontreiniging op de juiste waarde te schatten.

De gemeente Den Haag heeft TTE Consultants, in samenwerking met Buro Bron, gevraagd haar te ondersteunen bij het vaststellen van de interferentie-gebieden.

Door de snelle veranderingen in de bodemwereld en de opkomst van innovatieve contract- en aanbestedingsvormen, lopen verwachtingen en mogelijkheden vaak sterk uiteen. TTE Legal ondersteunt opdrachtgevers bij bodem- en grondwatergerelateerde geschillen rond transacties en uitvoeringsprojecten.

De AGGb, waaronder TTE Consultants, heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant en in overleg met betrokkenen de mogelijke voor- en nadelen van GGB voor deze bedrijvenlocatie verkent. 

TTE Consultants ondersteunt een gemeente bij het bepalen van de herkomst en aansprakelijkheid van een verontreiniging.