Sanering en nazorg

sanering-en-nazorg

Het primaire doel van sanering of nazorg is het wegnemen van risico’s en het borgen van de omgevingskwaliteit. De bovengrondse dimensie is daarbij minstens zo belangrijk als de ei­gen­schappen van de veront­reiniging en de bodem. TTE Consultants plaatst sanering in het gewenste perspectief en ontzorgt haar opdrachtgevers van het eerste bodemonderzoek tot en met de nazorg. Samen met onze opdrachtgevers vinden we robuuste, realistische en financieel verantwoorde op­lossingen. Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij de afronding van een plan. TTE Consultants zorgt dat het gewenste eindresultaat wordt gehaald en dat het beklijft.

TTE Consultants bewaakt de rode lijn van het project en zorgt voor een effectieve communicatie en een (kosten)efficiënte procesvoering. Of het nu gaat om bodem­onderzoek, een saneringsonderzoek of -plan, het aanbestedingstraject, een lopende sa­ne­ring of de nazorg. Een concep­tueel model en programma van eisen en wensen vormen het uitgangspunt voor iedere aanpak. Op basis van de wensen, de aspecten die meerwaarde geven aan het project wordt vervolgens de optimale aanpak vastgesteld. TTE Consultants analyseert, combineert en levert  gedragen oplossingen. Toegankelijke rapportages en duidelijk kaartmateriaal zijn ons visitekaartje. 

TTE Consultants mag zich met recht dé expert  op het gebied van sanering en nazorg noemen. Onze experts hebben, soms tientallen, jaren ervaring. Met het ontwikkelen van nieuwe technieken  en strategieën en, vooral, met het ontwerpen en uitvoeren van saneringsprojecten. Duidelijk en toegankelijk kaartma­teriaal vormt een belangrijk onderdeel van ons advies. Vooral grote-, langdu­rige- en gebiedsgerichte projecten genereren enorme hoeveelheden gegevens. TTE Consultants weet als geen ander hoe zij data moet verzamelen, controleren, beheren, interpreteren en presenteren.  In onze projecten brengen we onze technische, juridische en procesmatige kennis samen.  Onder de knoppen ‘referenties’ en ‘nieuws’ vindt u een aantal van onze projecten.

Referenties

 • Aanpak EMK-terrein

  Een effectieve beschrijving van de situatie op het terrein maakt de weg vrij voor een herinrichting van een van de meest verontreinigde locaties in Nederland.

  Lees meer...  
 • Sanering Oude Postweg Austerlitz

  Op de locatie Oude Postweg 8 te Austerlitz is grond en grondwater verontreinigd met vluchtige organische chloorverbindingen (VOCl). In opdracht van de provincie Utrecht bereidt TTE Consultants de aanbesteding van de saneringsmaatregel voor.

  Lees meer...  
 • Sanering Raadhuisstraat Wildervank

  Als gevolg van de lozing van afvalwater is de bodem verontreinigd geraakt met voornamelijk chloorhoudende koolwaterstoffen (CKW). TTE Consultants werkt in opdracht van de provincie Groningen aan de sanering van deze verontreiniging.

  Lees meer...  

Sanering en nazorg

sanering-en-nazorg

Het primaire doel van sanering of nazorg is het wegnemen van risico’s en het borgen van de omgevingskwaliteit. De bovengrondse dimensie is daarbij minstens zo belangrijk als de ei­gen­schappen van de veront­reiniging en de bodem. TTE Consultants plaatst sanering in het gewenste perspectief en ontzorgt haar opdrachtgevers van het eerste bodemonderzoek tot en met de nazorg. Samen met onze opdrachtgevers vinden we robuuste, realistische en financieel verantwoorde op­lossingen. Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij de afronding van een plan. TTE Consultants zorgt dat het gewenste eindresultaat wordt gehaald en dat het beklijft.

TTE Consultants bewaakt de rode lijn van het project en zorgt voor een effectieve communicatie en een (kosten)efficiënte procesvoering. Of het nu gaat om bodem­onderzoek, een saneringsonderzoek of -plan, het aanbestedingstraject, een lopende sa­ne­ring of de nazorg. Een concep­tueel model en programma van eisen en wensen vormen het uitgangspunt voor iedere aanpak. Op basis van de wensen, de aspecten die meerwaarde geven aan het project wordt vervolgens de optimale aanpak vastgesteld. TTE Consultants analyseert, combineert en levert  gedragen oplossingen. Toegankelijke rapportages en duidelijk kaartmateriaal zijn ons visitekaartje. 

TTE Consultants mag zich met recht dé expert  op het gebied van sanering en nazorg noemen. Onze experts hebben, soms tientallen, jaren ervaring. Met het ontwikkelen van nieuwe technieken  en strategieën en, vooral, met het ontwerpen en uitvoeren van saneringsprojecten. Duidelijk en toegankelijk kaartma­teriaal vormt een belangrijk onderdeel van ons advies. Vooral grote-, langdu­rige- en gebiedsgerichte projecten genereren enorme hoeveelheden gegevens. TTE Consultants weet als geen ander hoe zij data moet verzamelen, controleren, beheren, interpreteren en presenteren.  In onze projecten brengen we onze technische, juridische en procesmatige kennis samen.  Onder de knoppen ‘referenties’ en ‘nieuws’ vindt u een aantal van onze projecten.

Referenties

 • Aanpak EMK-terrein

  Een effectieve beschrijving van de situatie op het terrein maakt de weg vrij voor een herinrichting van een van de meest verontreinigde locaties in Nederland.

  Lees meer...  
 • Sanering Oude Postweg Austerlitz

  Op de locatie Oude Postweg 8 te Austerlitz is grond en grondwater verontreinigd met vluchtige organische chloorverbindingen (VOCl). In opdracht van de provincie Utrecht bereidt TTE Consultants de aanbesteding van de saneringsmaatregel voor.

  Lees meer...  
 • Sanering Raadhuisstraat Wildervank

  Als gevolg van de lozing van afvalwater is de bodem verontreinigd geraakt met voornamelijk chloorhoudende koolwaterstoffen (CKW). TTE Consultants werkt in opdracht van de provincie Groningen aan de sanering van deze verontreiniging.

  Lees meer...