TTE Consultants verbindt onder- en bovengrond.

TTE Consultants is gespecialiseerd in ondergrond gerelateerde vraagstukken. We nemen knelpunten weg en maken ontwikkelingen mogelijk. Met onze kennis, inventiviteit en ons netwerk staan we garant voor robuuste, kosteneffectieve en maatschappelijk verantwoorde oplossingen.

Vanaf de oprichting in 1999 verbindt TTE Consultants expertise uit Delft, Twente, Velp en Wageningen. In eerste instantie voor de ontwikkeling van effectievere saneringstechnieken. Vanaf 2005 koppelen we het beschermen, beheren en benutten van de ondergrond aan het realiseren van bovengrondse functies en maatschappelijke opgaven. Onze ‘visies op de ondergrond‘ hebben de kijk op de ondergrond in Nederland definitief veranderd.

Inmiddels is de ondergrond volwaardig onderdeel van de omgeving en ondersteunt TTE Consultants opdrachtgevers naast bodemsanering ook bij gebiedsontwikkeling, gebiedsbeheer, beleidsontwikkeling, drinkwaterwinning en energietransitie. Daarbij focussen we nog steeds op dat waar we echt goed in zijn: de ondergrond.

Begrijpen is de eerste stap naar oplossen. Om tot de beste benadering, strategie, ontwerp of oplossing te komen verbinden we technische, beleidsmatige, organisatorische en juridische aspecten, analyseren relaties en maken deze inzichtelijk aan de hand van begrijpelijke teksten, heldere schetsen en conceptuele modellen.

Begrip is de eerste stap naar een gedragen oplossing. We verbinden mensen: bodemprofessionals binnen en buiten TTE, bodemprofessionals met experts buiten de bodemwereld, ambtenaren met ondernemers, onderzoekers met opdrachtgevers.

In onze visie worden ruimtelijke vraagstukken integraal en lokaal benaderd, is men zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving en werkt men gezamenlijk aan oplossingen. Het is niet voor niets dat we de Omgevingswet als een enorme kans voor de ondergrond beschouwen. We helpen onze klanten graag met het benutten van die kansen!

Onze bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van Nederland gaat verder dan onze projecten, we beperken ook de impact van onze bedrijfsactiviteiten. We werken in een historisch pand dat zeer goed per trein (en minder goed per auto) bereikbaar is, we reizen bij voorkeur per openbaar vervoer en werken waar mogelijk digitaal.

Back to Top