Duurzame energie

Nederland is aan het verduurzamen. Gemeenten maken plannen voor de overstap naar duurzame energie en ondervinden dat de ondergrond een grote rol speelt in de opgaven rondom de energietransitie. De ondergrond kan kansen bieden, maar kan de ontwikkelingen ook tegenwerken. Op verschillende momenten in het traject van de verduurzaming helpt TTE Consultants gemeenten bij het vinden van oplossingen met betrekking tot bodemvraagstukken. Door daarbij te bemiddelen tussen de betrokken partijen versterken wij de samenwerking die nodig is voor het oplossen van problemen.

Adviesrol

Wat betreft nieuwe toepassingen zoals geothermie is vaak regionaal nog weinig kennis en ervaring. Dankzij onze kennis van de ondergrond en de ervaring van het samenbrengen van verschillende partijen kunnen wij gemeenten helpen hier grote stappen in te maken. Daarnaast zijn wij met ons grote netwerk van gemeenten en andere overheidsinstanties in staat kennis en ervaringen van de verschillende partijen mee te nemen bij het komen tot gerichte oplossingen.